Omgevingsadvies

Omgevingsvergunning

Als zelfstandige of zaakvoerder van een KMO hebt u een duidelijke kijk op de verdere uitbouw van uw bedrijf. Het is hierbij van groot belang de milieu- of omgevingsvergunning niet uit het oog te verliezen.

De omgevingswetgeving is aan continue wijzigingen onderhevig en dat vertaalt zich ook in aangepaste eisen die aan de bedrijfsleiders worden gesteld.
Sinds de invoering van de omgevingsvergunning is er een hechte koppeling tussen de vroegere bouw- en milieuvergunning ontstaan. Zowel de regels inzake stedenbouw als inzake milieu dienen nu vooraf afgetoetst en op elkaar afgestemd te worden alvorens een aanvraag kan worden ingediend en succesvol kan afgerond worden. Dit gebeurt in samenspraak met de architect.

Wij staan u graag bij in advisering evenals opvolging aangaande deze omgevingswetgeving en daarbij horende regels.
Tevens mag de vervaldatum van een vergunning niet uit het oog worden verloren en dient tijdig de hernieuwing of omzetting naar een permanente omgevingsvergunning te worden aangevraagd.
Wij zorgen voor een correct en voldoende gestoffeerd dossier met goed gedocumenteerde plannen zodat u zich kan vergewissen van een goede begeleiding van uw aanvraag. Een goed overleg met u als bedrijfsleider omtrent de aanvraag en eruit vloeiende verplichtingen vinden wij hierin essentieel.
Een goede opvolging van uw aanvraagdossier bij de verschillende overheidsinstanties behoort vanzelfsprekend bij deze dienstverlening.

Milieuadministratie

Naast het verkrijgen van een correcte omgevingsvergunning, is uw bedrijvigheid vaak ook onderhevig aan periodieke administratieve verplichtingen. Wij volgen deze nauwgezet voor u op. U kan op ons een beroep doen voor:
  • Integraal milieujaarverslag
  • VMM-aangifte
  • Registraties en erkenningen inzake afvalstoffen
  • Opvolging periodieke bodemonderzoeksplicht

Sectoren

​Wij kunnen referenties voorleggen uit volgende sectoren: loon- en grondwerk, hout- en metaalbewerking, garage, tuin- en hobbycentra, schroot- en afvalverwerkende bedrijven, betoncentrales, voedingsbedrijven, drukkerijen…