Referenties

Nieuwe melkveestal voor 200 koeien met mestschuiven

Dit project betreft een nieuwe melkveestal met ligboxen van het diepstrooiseltype voor 200 dieren, uitgerust met een 2x 16 -melkstand.
Er is voorzien in een volle vloer met mestschuiven, die de mest naar de achterkant van de stal brengen waar een beperkte mengmestkelder aanwezig is. Via een mestscheider wordt de dikke fractie uit de mest afgescheiden en gebruikt als strooiselmateriaal. De dunne fractie wordt naar een aparte bovengrondse mestsilo gepompt.
Dit stalsysteem betekent niet enkel een beperking in ammoniakemissie maar zorgt ook voor grip voor de dieren door de centrale urineafvoer. Het stalconcept betekent een belangrijke kostenbesparing door de bovengrondse mengmestopslag.

Agro&MilieuStudiebureau deed de volledige begeleiding van de klasse 1-aanvraag voor verkrijgen van de milieuvergunning.

​Uitbreiding van een bestaande melkveestal met integratie van een melkrobot

Dit project betreft het uitbreiden van een bestaande ligboxenstal op roosters door verbreding van de stal. Dit creëerde de ruimte voor een extra rij ligboxen met tweede voedergang en de integratie van een melkrobot.
De voorgevel van de bestaande stal werd afgebroken en samen met het nieuwe gedeelte in silexpanelen uitgevoerd. Tijdens de verbouwingen bleef de melkstand verder in werking zodat de koeien elke dag konden gemolken worden. De melkstand zal worden ingericht als afkalfbox en afzonderingsbox.

Agro&MilieuStudiebureau deed de volledige begeleiding voor aanpassen van de milieuvergunning.