Milieucoördinatie

Erkend extern milieucoördinator

De meeste klasse 1-bedrijven zijn wettelijk verplicht tot de aanstelling van een milieucoördinator. Aan deze aanstellingsplicht kan ofwel worden voldaan door inschakelen van een werknemer (interne milieucoördinator), maar men kan evenzeer op een externe milieucoördinator beroep doen. Dit is bij KMO’s de meest gekozen optie.

Sandra Vande Weghe is erkend extern milieucoördinator niv. B en kan u dan ook bijstaan bij de verplichte aanstelling.

Takenpakket milieucoördinator

Het takenpakket van de milieucoördinator is wettelijk vastgelegd en leidt ertoe dat de bedrijfsleider in de figuur van de milieucoördinator een houvast kan vinden voor de opvolging van alle milieuverplichtingen.

De milieucoördinator voert 4 plaatsbezoeken uit per jaar die resulteren in adviezen ter verbetering indien nodig. In het jaarverslag wordt een overzicht geboden van het voorbije werkjaar met de aandachtspunten voor de bedrijfsleiding.
De opvolging door de milieucoördinator betreft volgende thema’s:

  • Verplichte metingen: emissies, wateranalyses,…
  • Integraal milieujaarverslag
  • VMM-aangifte
  • Opvolging periodieke bodemonderzoeksplichten
  • Opvolging registraties en erkenning inzake afvalstoffen
  • Advisering inzake registers (afvalstoffen, gevaarlijke stoffen,…)

Milieuaudit

In een bedrijf waar geen aanstellingsplicht voor een milieucoördinator geldt, kan de bedrijfsleider ook een sterke behoefte tot ondersteuning voelen.

Een milieuaudit kan hieraan tegemoet komen. Het is een doorlichting van uw activiteiten en de conformiteit daarvan met de actuele milieuwetgeving. Dit houdt ondermeer het nazicht van de milieu- of omgevingsvergunning en bijhorende voorwaarden in, evenals vervaldatum van uw lopende vergunning.

Op die manier wordt u geadviseerd wanneer u een aanvraag tot hernieuwing moet opstarten om binnen de wettelijke termijnen te blijven.
Er vindt een verificatie plaats van de keurings- en onderhoudsverplichtingen van reservoirs en installaties, evenals verplichte emissiemetingen en wateranalyses…

Als resultaat krijgt U van ons een synthese van de tekortkomingen en voorstel tot actiemiddelen om terug conform de milieuwetgeving te exploiteren.